Нравится
ԹԱԳԱՎՈՐԱԿԱՆ ԴԻՆԱՍՏԻԱՆԵՐ

Հայ ժողովուրդը իր գոյության ամբողջ ընթացքում ունեցել է արքայական մի քանի հարստություն` Երվանդունիների, Արտաշիսյանների, Արշակունիների, Բագրատունիների` Հայաստանում և Ռուբինայանների, Հեթումյանների, Լուսինյանների ու Հեթումյաններին ազգակից Նղրեցիների` Կիլիկիայում:

Current Position free counters