Нравится
ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հայ գրականությունը աշխարհի ամենահին գրականություններից մեկն է: Սկզբնավորումից 
մինչև օրս այն անցել է մի քանի շրջան:Առաջին մեծ շրջանը կոչվում է հայ հին կամ հայ 
միջնադարյան գրականություն և ընդգրկում է 5-ից 18-րդ դարերում ստեղծված բոլոր այն 
գրվածքները,որ ունեն գրական որոշակի արժեք:Մինչև հայ տպագրության գյուտը գրավոր 
երկերը պահպանվում և ընթերցողին էին հասնում ձեռագրերով`արտագրվելով ու 
տարածվելով:Գիրք գրողը,գրվածքի հեղինակը հաճախ կոչվում է մատենագիր, իսկ 
գրականությունը` մատենագրություն:Երկրորդ մեծ շրջանը սկսվում է 18-րդ դարից մինչև 
1920-ական թ.թ.:Հայ նոր գրականության սկզբնավորողը եղավ Խաչատուր Աբովյանը,ով 
իր հետ գրականություն բերեց մի շարք նորություններ:Երրորդ և վերջին շրջանը սկսվում է 
1920-ական թ.թ. Եղիշե Չարենցով և շարունակվում մինչև մեր օրերը: 
Current Position free counters