Нравится
Տրդատ Բ, Հայոց Արշակունի թագավոր, ով թագավորել է 217-252 թթ.: Չդիմանալով հզորացող Սասանյանների հարձակումներին հեռացել է Հռոմեական կայսրություն:
Current Position free counters